tisdag 19 februari 2008

biblioteksbladet 8, 2007

Läsfrämjande arbete förbarn och unga i en digital tid
http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2007/Biblioteksbladet_nr8_2007.pdf

I en dansk undersökning som gjorts av webbfrågetjänsten ”Spörg Olivia” görs en jämförelse mellan hur barn använder det fysiska biblioteket och hur de använder tjänsten på webben (Nyboe, Lotte och Kirsten Drottner, Når börn stiller spörsmål, Biblioteksstyrelsen 2006). På nätet finns en anonymitet
som gör att det känns friare att fråga om personliga saker, barnen frågar också om saker som är relaterade till nätanvändningen. När de möter den ”levande” barnbibliotekarien kan de istället fråga saker som hur man hittar i biblioteket etc. Spörg Olivias utredare sammanfattar: ”Nätet är en viktig källa till upplevelser och kunskaper för barnen och barnbiblioteken måste förhålla sig till det. Den nätbaserade frågetjänsten och det fysiska biblioteket ska ses som två företeelser som kan samspela och komplettera varandra.”
De motsvarigheter vi har i Sverige är Barnens bibliotek och Barnens polarbibliotek. De har olika karaktär och syfte men gemensamt är att de båda är webbresurser som inspirerar till läsning och biblioteksanvändning. Det är viktigt att även integrera barninriktade tjänster i de stora, nationellt syftande webbutvecklingsprojekten som nu pågår för att tjänster för barn inte ska bli isolerade företeelser och hamna i bakvatten.

Inga kommentarer: